ภาพกิจกรรม OPEN HOUSE ARKKU 2017 – 17 สิงหาคม 2560